Xuất sứ các sản phẩm tại Joliefam

Các thông tin về xuất sứ sản phẩm được hiển thị đầy đủ trên các sản phẩm cụ thể , các mặt hàng Joliefam cũng cấp phụ vụ tại thị trường Việt Nam đều đầy đủ nguồn gốc và xuất sứ

Các nhà cung cấp của Joliefam

Chúng tôi là đơn vị sản xuất trực tiếp , đa số các mặt hàng đều là do Joliefam sản xuất chiếm 80% số lượng sản phẩm , ngoài ra chúng tôi có kết hợp một số thương hiệu lớn như : Markcross

Quý khách cần thêm thông tin về xuất sứ sản phẩm vui lòng liên hệ : 0828686866